Elger Esser, ‘Foci del Po, Italien’, 1998, Phillips