Elias Kafouros, ‘Face It’, 2016, Dio Horia
Elias Kafouros, ‘Face It’, 2016, Dio Horia
Elias Kafouros, ‘Face It’, 2016, Dio Horia
Elias Kafouros, ‘Face It’, 2016, Dio Horia

About Elias Kafouros

Greek, b. 1979, Athens, Greece, based in Athens, Greece

Solo Shows

2016
Mikonos ,