Elisa Lendvay, ‘Merge’, 2016, FRED.GIAMPIETRO Gallery
Elisa Lendvay, ‘Merge’, 2016, FRED.GIAMPIETRO Gallery
Elisa Lendvay, ‘Merge’, 2016, FRED.GIAMPIETRO Gallery
Elisa Lendvay, ‘Merge’, 2016, FRED.GIAMPIETRO Gallery