Elisa Lendvay, ‘Recurve’, 2017, FRED.GIAMPIETRO Gallery
Elisa Lendvay, ‘Recurve’, 2017, FRED.GIAMPIETRO Gallery
Elisa Lendvay, ‘Recurve’, 2017, FRED.GIAMPIETRO Gallery
Elisa Lendvay, ‘Recurve’, 2017, FRED.GIAMPIETRO Gallery