Elisa Sighicelli, ‘Iceland: Kitchen’, 2001, Gagosian