Ella Kruglyanskaya, ‘White Columns’, 2015, Phillips