Elliott Erwitt, ‘New York City, NY, USA’, 1976, Edwynn Houk Gallery