Elliott Erwitt, ‘New York City, NY, USA’, 1973, Edwynn Houk Gallery