Elton John AIDS Foundation Portfolio, ‘Chen Jiagang,Third Front III - Smog, 2008’, 2008, Jackson Fine Art