Elton John AIDS Foundation Portfolio, ‘Thomas Struth, Odenwald, 2006’, 2006, Jackson Fine Art