Emilia Dubicki, ‘Eastern Bridge’, 2017, FRED.GIAMPIETRO Gallery
Emilia Dubicki, ‘Eastern Bridge’, 2017, FRED.GIAMPIETRO Gallery
Emilia Dubicki, ‘Eastern Bridge’, 2017, FRED.GIAMPIETRO Gallery
Emilia Dubicki, ‘Eastern Bridge’, 2017, FRED.GIAMPIETRO Gallery