Enrique Gaimari, ‘Harmony’, 1986, Whitford Fine Art