Erazm Kalwaryjski, ‘Suzy and the elders’, 1997, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels