Erazm Kalwaryjski, ‘Suzy and the elders’, 1995, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels