Erazm Kalwaryjski, ‘Suzy and the elders’, 1995, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels

About Erazm Kalwaryjski

Polish, 1943-2009, based in Poland