Eric Baudelaire, ‘Barrage (Series: Etats Imaginés)’, Galería Juana de Aizpuru