Eric LoPresti, ‘Praetorian (Instrumentation Trucks)’, 2016, Elizabeth Houston Gallery