Erik Patton, ‘Wall Mount Ponytale’, Amos Eno Gallery