Erika Harrsch, ‘Papilio Zalmoxis FROM THE IMAGOS SERIES’, 2015, Ricardo Reyes