Eva Zethraeus, ‘Bubble Pillow (Orange)’, 2015, Hieronymus