Evgeny Chubarov, ‘Untitled (Diptych)’, 1996, Gary Tatintsian Gallery
Evgeny Chubarov, ‘Untitled (Diptych)’, 1996, Gary Tatintsian Gallery

Image rights: Gary Tatintsian Gallery

Evgeny Chubarov: Recording Artistic Reality. Gary Tatintsian Gallery, Moscow, 03 April - 10 November 2015

Catalogue Evgeny Chubarov: Recording Artistic Reality. Gary Tatintsian Gallery, Moscow, 2015 pages 24, 30

About Evgeny Chubarov