Federico Bianchi, ‘Body Mandala #AHHA10’, 2016, SmithDavidson Gallery