Federico Bianchi, ‘Body Mandala #BH20M ’, 2015, SmithDavidson Gallery