Federico Bianchi, ‘ Body Mandala #DA12 ’, 2016, SmithDavidson Gallery