Federico Bianchi, ‘Body Mandala #DHH10 ’, 2016, SmithDavidson Gallery