Federico Bianchi, ‘Body Mandala #DL8M ’, 2016, SmithDavidson Gallery