Federico Bianchi, ‘Body Mandala #DLL32’, 2016, SmithDavidson Gallery