Federico Bianchi, ‘Body Mandala #KL8x2’, 2014, SmithDavidson Gallery