Federico Bianchi, ‘Body Mandala #VF32M’, SmithDavidson Gallery