Feng Yan 封岩, ‘终南山石 No. 06 Zhongnan Mountain Rock No. 06’, 2014, MEBO Culture