FLORENCIA ZAMPIERI, ‘Bohemia #1’, 2018, Agora Gallery