FLORENCIA ZAMPIERI, ‘Bohemia #2’, 2018, Agora Gallery