FLORENCIA ZAMPIERI, ‘Bohemia #3’, 2018, Agora Gallery