FLORENCIA ZAMPIERI, ‘Bohemia #4’, 2018, Agora Gallery