FLORENCIA ZAMPIERI, ‘Bohemia #5’, 2018, Agora Gallery