FLORENCIA ZAMPIERI, ‘Bohemia #6’, 2018, Agora Gallery