Formento & Formento, ‘Son XXI, Paris, France’, 2013, Fahey/Klein Gallery