Franciszek Starowieyski, ‘Matches’, 1978, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels

Signature: Yes

Image rights: Gallery Katarzyna Napiórkowska Brussels | Warsaw

About Franciszek Starowieyski