Franciszek Starowieyski, ‘The Egg of Eternity’, ca. 1970, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels

Signature: Yes

Image rights: Gallery Katarzyna Napiórkowska Brussels | Warsaw

About Franciszek Starowieyski