François Morellet, ‘3 trames de carrés = 1 trame de tirets’, 1974, Dan Galeria