Futo Akiyoshi, ‘naked relations (Ref. No. FAo13010)’, 2013, Taro Nasu