Futo Akiyoshi, ‘overall (Ref. No. FAo01027)’, 2011, Taro Nasu