Futo Akiyoshi, ‘overall (Ref. No. FAo01034)’, 2011, Taro Nasu