Futo Akiyoshi, ‘something too much (Ref. No. FAstm15006)’, 2015, Taro Nasu