Gao Qian 高茜, ‘庄周梦 Zhuang Zhou Dream’, 2018, Amy Li Gallery