Gao Xiaowu 高孝午, ‘Discrepancy No 2’, Ode to Art

About Gao Xiaowu 高孝午

Chinese, b. 1976, Sanming, China, based in Beijing, China