Gavin Rain, ‘Nelson Mandela’, 2013, SmithDavidson Gallery