Geng Jianyi, ‘Family-Exhibition Profiles’, 2000, ShanghART