Geng Jianyi, ‘Invisible’, 2013, ShanghART
Geng Jianyi, ‘Invisible’, 2013, ShanghART
Geng Jianyi, ‘Invisible’, 2013, ShanghART