Geng Jianyi, ‘The Window's World (B22)’, 2008, ShanghART