Geng Jianyi, ‘The Window's World (B9)’, 2008, ShanghART